Follow us: RSS

Type Title Date Part Language
Evidence Note of Expert Panel Seminar on Justice System 03 Mar 2014 Two English
Evidence Nodyn Seminar Tystiolaeth Arbenigol y System Gyfiawnder 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Environment, Food and Rural Affairs 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Wales Office 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Swyddfa Cymru 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Darlledu 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Syr Roderick Evans 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Sir Roderick Evans 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Welsh Local Government Association 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Ofwat 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ofwat 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Blismona 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Policing 19 Dec 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Darlledu 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Broadcasting 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Swyddfa Archwilio Cymru, Swyddfa Archwilio Genedlaethol a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Wales Audit Office, National Audit Office and Office for National Statistics 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Culture, Media and Sport 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Adran Drafnidiaeth 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Transport 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ministry of Justice 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Separate Legal Jurisdiction 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Rheilffyrdd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Rail 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Porthladdoedd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ports 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Model Datganoli 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral evidence session – Model of devolution 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Cyfiawnder 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Justice 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Addysg Uwch Cymru a’r Athro John Harries 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Higher Education Wales and Professor John Harries 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Ynni 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Energy 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Yr Economi 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Economy 11 Dec 2013 Two English
Evidence Seswin tystiolaeth lafar – Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Energy and Climate Change 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Attorney General’s Office 11 Dec 2013 Two English
Evidence Oral Evidence Session – Justice 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tysiolaeth lafar – Cyfiawnder 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Iechyd 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Health 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Dŵr Cymru 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Dŵr Cymru 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Derek Jones CB Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Derek Jones CB Permanent Secretary Welsh Government 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Comisiynwyr Cymreig 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Welsh Commissioners 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Dŵr 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Water 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Athro Thomas Glyn Watkin 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Professor Thomas Glyn Watkin 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Adnoddau Naturiol 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Seminar on Natural Resources 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Fodelau Datganoli 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Models Of Devolution 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Blismona 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Policing 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Panel o Arbennigwyr 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Expert Panel 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Gwir Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – True Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Nawdd Cymdeithasol 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral evidence Session – Social Security 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Syr Robert Rogers a Paul Evans 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Sir Robert Rogers and Paul Evans 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Yr Athro Laura McAllister Stephen Brooks a Owain ap Gareth 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Prof Laura McAllister Stephen Brooks and Owain ap Gareth 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Presiding Officer National Assembly for Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Martin Innes Prifysgol Caerdydd 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Martin Innes Cardiff University 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Kay Jenkins Y Comisiwn Etholiadol 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Kay Jenkins Electoral Commission 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Prif Weinidog Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – First Minister of Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Dickon Howell 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Dickon Howell 05 Nov 2013 Two English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad CLA (14/05/12) 09 Oct 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar CBI Cymru (14/05/12) 09 Oct 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Country Land and Business Association Oral Evidence (14/05/12) 09 Oct 2012 One English
Oral Evidence Confederation of British Industry Oral Evidence (14/05/12) 09 Oct 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar PricewaterhouseCoopers (11/06/12) 07 Sep 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence from PricewaterhouseCoopers (11/06/12) 07 Sep 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Deloitte a Grant Thornton (12/03/12) 18 Jun 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence Session with Deloitte and Grant Thornton (12/03/12) 18 Jun 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar Cymru Wir (12/03/12) 30 May 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral evidence True Wales (12/03/12) 30 May 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Sefydliadau Busnes (13/02/12) 24 Apr 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Admiral Group plc (13/02/12) 24 Apr 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence with Business Organisations (13/02/12) 24 Apr 2012 One English
Oral Evidence Oral Evidence from Admiral Group plc (13/02/12) 24 Apr 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan yr Athro Paul Bernd Spahn (09/01/12) 14 Feb 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan y Panel Academaidd (09/01/12) 14 Feb 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence from Professor Paul Bernd Spahn (09/01/12) 14 Feb 2012 One English
Oral Evidence Oral Evidence from Academic Panel (09/01/12) 14 Feb 2012 One English
Evidence Note of Expert Panel Seminar on Justice System 03 Mar 2014 Two English
Evidence Nodyn Seminar Tystiolaeth Arbenigol y System Gyfiawnder 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Environment, Food and Rural Affairs 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Wales Office 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Swyddfa Cymru 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Darlledu 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Syr Roderick Evans 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Sir Roderick Evans 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Welsh Local Government Association 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Ofwat 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ofwat 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Blismona 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Policing 19 Dec 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Darlledu 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Broadcasting 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Swyddfa Archwilio Cymru, Swyddfa Archwilio Genedlaethol a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Wales Audit Office, National Audit Office and Office for National Statistics 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Culture, Media and Sport 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Adran Drafnidiaeth 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Transport 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ministry of Justice 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Separate Legal Jurisdiction 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Rheilffyrdd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Rail 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Porthladdoedd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ports 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Model Datganoli 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral evidence session – Model of devolution 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Cyfiawnder 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Justice 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Addysg Uwch Cymru a’r Athro John Harries 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Higher Education Wales and Professor John Harries 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Ynni 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Energy 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Yr Economi 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Economy 11 Dec 2013 Two English
Evidence Seswin tystiolaeth lafar – Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Energy and Climate Change 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Attorney General’s Office 11 Dec 2013 Two English
Evidence Oral Evidence Session – Justice 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tysiolaeth lafar – Cyfiawnder 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Iechyd 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Health 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Dŵr Cymru 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Dŵr Cymru 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Derek Jones CB Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Derek Jones CB Permanent Secretary Welsh Government 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Comisiynwyr Cymreig 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Welsh Commissioners 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Dŵr 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Water 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Athro Thomas Glyn Watkin 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Professor Thomas Glyn Watkin 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Adnoddau Naturiol 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Seminar on Natural Resources 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Fodelau Datganoli 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Models Of Devolution 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Blismona 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Policing 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Panel o Arbennigwyr 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Expert Panel 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Gwir Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – True Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Nawdd Cymdeithasol 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral evidence Session – Social Security 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Syr Robert Rogers a Paul Evans 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Sir Robert Rogers and Paul Evans 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Yr Athro Laura McAllister Stephen Brooks a Owain ap Gareth 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Prof Laura McAllister Stephen Brooks and Owain ap Gareth 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Presiding Officer National Assembly for Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Martin Innes Prifysgol Caerdydd 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Martin Innes Cardiff University 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Kay Jenkins Y Comisiwn Etholiadol 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Kay Jenkins Electoral Commission 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Prif Weinidog Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – First Minister of Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Dickon Howell 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Dickon Howell 05 Nov 2013 Two English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad CLA (14/05/12) 09 Oct 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar CBI Cymru (14/05/12) 09 Oct 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Country Land and Business Association Oral Evidence (14/05/12) 09 Oct 2012 One English
Oral Evidence Confederation of British Industry Oral Evidence (14/05/12) 09 Oct 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar PricewaterhouseCoopers (11/06/12) 07 Sep 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence from PricewaterhouseCoopers (11/06/12) 07 Sep 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Deloitte a Grant Thornton (12/03/12) 18 Jun 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence Session with Deloitte and Grant Thornton (12/03/12) 18 Jun 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar Cymru Wir (12/03/12) 30 May 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral evidence True Wales (12/03/12) 30 May 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Sefydliadau Busnes (13/02/12) 24 Apr 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Admiral Group plc (13/02/12) 24 Apr 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence with Business Organisations (13/02/12) 24 Apr 2012 One English
Oral Evidence Oral Evidence from Admiral Group plc (13/02/12) 24 Apr 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan yr Athro Paul Bernd Spahn (09/01/12) 14 Feb 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan y Panel Academaidd (09/01/12) 14 Feb 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence from Professor Paul Bernd Spahn (09/01/12) 14 Feb 2012 One English
Oral Evidence Oral Evidence from Academic Panel (09/01/12) 14 Feb 2012 One English